Service at work

Housing voor internationale medewerkers

N2 Facility verzorgt huisvesting voor internationale medewerkers. Voor meer stabiliteit in huisvesting biedt N2 Facility een nieuw concept voor huisvesting aan. Het betreft huisvesting voor internationale medewerkers die rechtstreeks bij u in dienst zijn of via een uitzendbureau bij u in dienst zijn.

Hoe het werkt

N2 Facility biedt u bestaande of te ontwikkelen huisvestinglocaties aan die u deels of volledig kunt reserveren voor uw medewerkers. U bent gegarandeerd van huisvesting voor het aantal “slaapplaatsen” dat u reserveert. De slaapplaatsen die u reserveert, worden betaald door de gebruiker; door uw medewerker of de medewerker die bij u in dienst is via een uitzendbureau. Op deze manier bent u gegarandeerd van een aantal vaste plaatsen en/of locaties waardoor uw medewerkers een stabiele woonomgeving hebben. Het reserveren is dus het vastleggen van slaapplaatsen. Dit kan voor verschillende periodes:

  • Voor een locatie die al in ons bezit is kunt u reserveren
    vanaf 3 maanden
  • Voor locaties die we nog moeten huren, zullen we een
    reservering van minimaal 6 maanden vragen
  • Voor nog te ontwikkelen locaties verwachten we een
    reservering vanaf 12 maanden

Uiteraard is het mogelijk om langer te reserveren, we raden dit zeker aan voor locaties die qua ligging uitstekend bij uw bedrijf passen. Minimaal 1 maand voor het aflopen van een bestaande reservering wordt een mogelijke nieuwe reservering besproken en vastgelegd. Mocht er geen nieuwe reservering voor de locatie afgesproken worden, dan heeft N2 Facility voldoende tijd om de locatie aan andere gegadigden voor te stellen.

Vergoeding

De reservering garandeert de slaapplaats voor uw medewerker. Als deze slaapplaats bezet wordt door uw medewerker zal deze medewerker ervoor moeten betalen. De medewerker kan de slaapplaats direct aan N2 Facility betalen. Ook is het mogelijk dat het uitzendbureau waarbij deze medewerker in dienst is, de slaapplaats rechtstreeks betaalt aan N2 Facility. Als de slaapplaats niet bezet kan worden door een medewerker van uw bedrijf zal N2 Facility een uiterste inspanning leveren om de slaapplaats toch te bezetten zodat de kosten voor leegstand beperkt worden of nihil zijn. Van gereserveerde slaapplaatsen die uiteindelijk niet bezet zijn, zal de kostprijs in rekening gebracht worden bij uw bedrijf. Registratie van verblijf vindt plaats in een nachtregister wat te allen tijde inzichtelijk is voor uw bedrijf.

Maintenance

N2 Facility zorgt voor het beheer van de locatie, deze zal wekelijks bezocht worden voor controle op naleving van de huisregels. Onderhoud en reparaties zullen direct uitgevoerd worden. Tevens verlenen wij aanvullende dienstverlening zoals o.a. (E)-bike service, reparatie van schade en het oplossen van calamiteiten. De extra diensten worden vooraf met u afgestemd en kunnen verrekend worden op basis van uitvoering en/of verrekend worden in de kostprijs van de slaapplaats.

Cleaning

Ook is de cleaning service bespreekbaar. Denk hierbij o.a. aan het wekelijks schoonmaken van de gezamenlijke ruimtes, het schoonmaken van de kamers en het ophalen van afval.

N2 Facility, ook voor ú!

Met dit nieuwe concept kan N2 Facility u een passende oplossing bieden voor het huisvestingprobleem van uw medewerker. Door meer stabiliteit in huisvesting creëert u rust bij uw medewerker en kan hij/zij zich focussen op de werkzaamheden die voor u verricht moeten worden!

Medewerkers

Neem contact op met een van onze medewerkers.

Martin van den Munckhof

Director N2 Facility & TAU
m.vandenmunckhof@n2facility.nl
+31 (0) 6 13 43 07 56

Harold Goemans

Facilitair coördinator
+31 (0) 6 46 10 06 43

Petre Ionita

Facilitair coördinator
p.ionita@n2facility.nl
+31 (0) 6 30 29 65 47

Service at work

Contact opnemen met N2 Facility?

Vul het formulier in.